Inval-kosters

Naast dat we zoeken naar nieuwe vaste kosters zou het ook fijn zijn dat er een aantal dames en/of heren bijkomen, die in geval van nood een enkele keer kunnen invallen als koster. Zo kunnen we zorgen dat de kerk dan toch gebruikt kan blijven worden.

In de Vredeskerk gaat het om aanwezig te zijn, voor koffie, thee e.d. te zorgen en eventueel wat bijkomende klusjes op zondagmorgen en/of op de andere dagen overdag en/of ’s avonds. In de Grote kerk zal het gaan om het aanwezig zijn tijdens de kerkdiensten en daarbij voor koffie, thee e.d. te zorgen. Als er zich (hopelijk) een aantal mensen aanmelden, zal het naar verwachting maar om enkele keren per jaar gaan. Beloning gebeurt via de onkostenregeling voor vrijwilligers.

Als u het wat lijkt of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters. U kunt daarvoor bellen naar Ton Feijtel via 0113 211685 (na 19:00 uur), Wim van Elsacker via 0113 220676 en/of Bram Leenhouts via 0113 215145. Mailen kan ook naar kerkelijkbureau@protestantsgoes.nl.