Word vrijwilliger

Voor de gemeente werken heel veel vrijwilligers waar wij als gemeente heel trots op zijn. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met verschillende activiteiten of taken tijdens de diensten, maar ook daar buiten. Zo kunt u denken aan: Ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen, verschillende werkgroepen, leiders crèche en of kindernevendienst of techniek.

Als u vrijwilliger wilt worden kunt u contact opnemen met: info@protestantsgoes.nl 

IJzaäk Adema

Ouderling met bijzondere opdracht: scriba

0113-222830 / info@protestantsgoes.nl