Taakgroep bloemen

[tekstvoorstel MW, aanvullen] De taakgroep bloemen verzorgt bijzondere bloemstukken op speciale momenten en vieringen gedurende het kerkelijk jaar.