Rouwdiensten

Een overlijden is nooit gemakkelijk. Er moet heel veel geregeld worden en u wilt ook een mooie afscheidsdienst in de kerk. Bij het voorbereiden van de rouwdienst is het contact met de predikant/pastor en de samenwerking met de uitvaartleider belangrijk. Soms heeft de predikant/pastor de overledene bijgestaan in het ziekteproces, maar soms komt een overlijden totaal onverwacht. In beide gevallen is het gesprek met de nabestaanden dan ook heel belangrijk. Samen komen jullie tot een zo goed mogelijke vorm voor een passend, persoonlijk en warm afscheid.

Voor rouwdiensten kan gebruik worden gemaakt van de Grote Kerk of de Vredeskerk. 

Voor leden van de Protestantse Gemeente te Goes worden voor een rouwdienst geen kosten in rekening gebracht voor de huur van de kerk, de predikant/pastor, de organist en de koster. Uitzondering hierop zijn de kosten voor de bediening van het geluid en de tv-camera. Wanneer voor de condoleance het kerkgebouw wordt gebruikt, worden tevens kosten voor zaalruimte en consumpties in rekening gebracht. 

Ook wanneer u geen lid bent van de Protestantse Gemeente te Goes, kunt u van de Grote Kerk of de Vredeskerk gebruikmaken voor een uitvaart. Voor meer informatie over de mogelijkheden en tarieven, neem contact op met de koster van het betreffende kerkgebouw. 

John Dieleman

Koster Vredeskerk

0113 232864 / 0622494602 / koster@protestantsgoes.nl

Kosterij Grote Kerk

Koster Grote of Maria Magdalenakerk

Flip Homburg
Coördinerend koster Grote of Maria Magdalenakerk
0113 212121 / 0622966205 / phjhomburg@zeelandnet.nl