Taakgroep liturgie

Deze taakgroep is ingesteld om uitvoering te geven aan de plannen uit Inspiratie voor Innovatie en dient als voorbereiding en nabeschouwing van de erediensten in grote lijnen. Niet om dwingend vormen voor te schrijven, maar voor het aangeven en stimuleren van mogelijkheden. 

Taak

 • diversiteit liturgische vormen bewaren en bewaken
 • vernieuwing stimuleren
 • preekrooster invullen
 • vaststellen rooster avondmaalsdiensten
 • planning diensten met bijzondere muziekvormen, cantorij, koor, muziekgroep
 • vormgeving laatste zondag kerkelijk jaar
 • voorbereiding kerkelijke hoogtijdagen, Advent, 40 dagentijd

Samenstelling

 • professioneel betrokkenen bij erediensten: predikanten, organist, cantor, koster
 • vertegenwoordiging ambtsdragers
 • gemeenteleden met affiniteit bij liturgie
 • coördinator kindernevendienst

Deelnemers

Voorzitter: Dick de Pee
Predikanten: Nelleke van der Linden
Kerkmusici: Erik Zwiep en/of Marjanne Deij, Rutger Mauritz
Kindernevendienst: Ellemijn van Waveren
Gemeenteleden: Piet Vreeke, Nicoline Nagtegaal
Ambtsdragers: Corry Verburg-Abrahamse (verslaglegging)

Afspraken

 • Het Nieuwe liedboek is in gebruik genomen
 • Dienstboek voor de Protestantse Kerk is uitgangspunt voor de liturgie
 • Lengte diensten: 1 uur – 5 kwartier
 • Afstemming met kindernevendienst voor het moment met groot en klein
 • Meer themadiensten en series; diversiteit
 • Vaste onderdelen in de liturgie zijn vernieuwd
 • Ruimte voor andere vormen muzikale begeleiding( nog verder te realiseren)
 • Coördinatie bij hoogtijdagen berust bij één predikant
 • De werkwijze wordt al werkende weg geëvalueerd en bijgesteld. Dit is een continu proces waarin ook de gemeente wordt betrokken.

Preekrooster

De predikanten maken een rooster waarbij één van hen de coördinatie rond een hoogtijdag op zich neemt. Daarbij hoort ook de verbinding met de kindernevendienst over het te volgen project in de opbouw naar de viering van de hoogtijdag.

Diensten met bijzondere elementen

Dit zijn diensten met bijvoorbeeld: doop, avondmaal, bevestiging ambtsdragers, aangepaste dienst, medewerking cantorij / muziekgroep / koor, themadienst. Voorkomen moet worden dat er teveel van deze elementen in één dienst terecht komen. Doopdiensten worden vooraf gepland met mogelijkheid aan te melden bij de dienstdoende predikant. Voor het hele kerkelijk jaar wordt een rooster gemaakt met diensten met bijzondere elementen.

Thematische diensten

Dit betreft een serie diensten met een doorgaande lezing. In de adventstijd en in de 40-dagentijd gebeurt dat met het project van Kind op zondag of Vertel het maar. In de ‘groene’ periode wordt gezocht naar creatieve invulling om meer afwisseling te bieden in de jaarlijks terugkerende lezingen.