Komende zondag

OVER DEZE DIENST:

Advent, een sterke tijd. Elke zondag heeft een eigen karakter en roept van verlangen en verwachten. ‘Verlangen met hart en ziel’ ofwel ‘Durven dromen’, kenmerken deze tweede adventszondag. Met liefde en hartstocht bereiden Jesaja en Johannes de Doper de weg van de Ene tot bevrijding, voor de komst van Gods licht. Hardop durven zij te dromen: ze nemen geen blad voor de mond.

VoorgangerDs. Nelleke van der Linden
Ouderling van dienstWillemien Homburg
Diakenen van dienst:

Invaldiaken:

 


Connie Simonse

Kindernevendienst:Tina Kerkhof
Lector:Willemien Homburg 
Organist:Marjanne Deij
Collectedoelen:1: Diaconie: Kinderen in de knel: Toekomst voor ontheemde kinderen Myanmar
2: Kerk
Collectant:Marlies Langeveld
Koster:Carla Straayer
Techniek geluid:Jos Nieuwdorp 
Techniek beamer:Elsa Adema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op het logo om voorbeden op te geven: