Komende zondag

OVER DEZE DIENSTEN:
We lezen vandaag uit het boek Genesis omdat er een aanleiding voor is waar in de
gemeentebrief een stukje over staat. Het is één van de oerverhalen
over een serieuze zaak, namelijk over het kwaad in de wereld. Waar komt dat
vandaan, met een Bijbels woord waar komt ‘de zonde’ nu vandaan? Wat een ellende is er in de wereld
zeggen we vaak, en hoe komen we daar nu uiteindelijk aan. In dit verhaal heeft men daar een antwoord op willen geven, maar het is en was wel een ‘eigentijds’ antwoord. Beter gezegd een ‘’ toender- tijds antwoord. De dienst zal er over gaan hoe dát nu zit....

VoorgangerDs. Janos Schellevis
Ouderling van dienstWillemien Homburg
Diakenen van dienst:Toob Meerman
Kindernevendienst:Ellemijn van Waveren
Lector:Corry Verburg
Organist:Arno van Wijk
Pianist: 
Collectedoelen:1: Diaconie: Stichting de Figurant
2: Kerk
Collectant:Bram Leenhouts
Koster:Kostergroep Grote Kerk
Techniek geluid:Jos Nieuwdorp
Techniek beamer:  Irene Oosterveld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentebrief 16 juni 2024

Klik op het logo om voorbeden op te geven: