600 jaar Grote Kerk Goes

1 jaar geleden

Op 8 juni is het precies 600 jaar geleden dat de Grote Kerk van Goes officieel werd gewijd. De kerk bestond al langer en was ook al uitgebreid met een koor. Maar in 1423 werd dat koorschip vergroot en werd bovendien een nieuwe westtoren gebouwd. Dat was de aanleiding om de kerk officieel te laten wijden. De wijding betekende dat het gebouw vanaf dat moment volledig aan de dienst aan God werd gewijd. Bovendien werd toen de naam Maria Magdalena als patroonheilige aan de kerk verbonden. Het werd de Grote of Maria Magdalenakerk. In de daaropvolgende 600 jaar is er veel gebeurd in en rond de kerk, je zou er een kleine kerkgeschiedenis omheen kunnen schrijven.

In het voorjaar en de zomer van 2023 worden door elf Goese organisaties en instellingen activiteiten rond Maria Magdalena, de kerk en de wijding georganiseerd. Op 8 juni, de precieze datum voor 600 jaar, zal ‘s avonds in de Grote Kerk uitgebreid bij de wijding worden stilgestaan. Om 19.00 uur is er een interkerkelijke vesper met inbreng vanuit de Damiaan-parochie en de Protestantse Gemeente Goes. Voorgangers zijn ds. Nelleke van der Linden en pater Thaddy de Deckere, organist is Mark Chrsitiaanse, verder verlenen de Maria Magdalenacantorij en de Schola van de Damiaanparochie hun medewerking.

Na een pauze voor onderlinge ontmoeting, zal Stijn Fens om 20.30 uur een inleiding verzorgen en ingaan op de vraag: "De kerk, een huis waar God wil wonen?” Fens is redacteur geestelijk leven en columnist bij dagblad Trouw, en bespreekt op velerlei manieren kerkelijk nieuws. Op de inbreng van Stijn Fens volgt een zaalgesprek onder leiding van Bart van Noord, tot omstreeks 21.45 uur. 

Van harte welkom!