Vredeskerk

Erik Zwiep

Organist

Muziek heeft mij zo lang als ik mij kan herinneren gefascineerd. Na mijn conservatoriumopleiding heb ik ca. 20 jaar gewerkt als programmamaker van muziekprogramma’s in verschillende genres maar met de nadruk op klassieke muziek. Vanuit verschillende invalshoeken ben ik sterk betrokken op kerkmuziek. In mijn dagelijks werk als o.a. vakgroepleider orgel/kerkmuziek aan het Rotterdams Conservatorium zie ik hoe waardevol het is dat jonge mensen kerkmuziek blijven studeren. Alleen met muziek van hoge kwaliteit die goed uitgevoerd wordt is kerkmuziek in staat haar bemiddelende rol te vervullen tussen hemel en aarde, tijd en eeuwigheid. Kerkmuziek is geworteld in een traditie van eeuwen en staat tegelijk altijd open voor vernieuwing. Kerkmuziek is iets wat we samen maken. Ik hoop dat u daar in de Vredeskerkdiensten iets van ervaart.

Marjanne Deij

Organist

Marjanne Deij (1981) ontving haar eerste orgellessen aan de Zeeuwse Muziekschool te Goes. Vervolgens studeerde zij orgel en kerkmuziek aan het conservatorium van Utrecht bij Jan Raas en Reitze Smits. Naar haar studie kreeg zij les van Kees van Eersel. Verder studeerde zij beiaard aan de Kon. Beiaardschool ‘Jef Denyn’ in Mechelen.

Van 2009 tot de sluiting van de kerk in 2015 was zij organiste van De Hoogte in Goes. Sinds de opening van de Vredeskerk in april 2015 speelt zij regelmatig diensten daar.

John Dieleman

Koster Vredeskerk

0113 232864 / 0622494602 / koster@protestantsgoes.nl