Grote of Maria Magdalenakerk

Kosterij Grote Kerk

Koster Grote of Maria Magdalenakerk

Flip Homburg
Coördinerend koster Grote of Maria Magdalenakerk
0113 212121 / 0622966205 / phjhomburg@zeelandnet.nl

Arno van Wijk

Organist

Arno van Wijk volgde orgel- en theorielessen bij o.m. Piet van der Steen. Hij studeerde aan het Utrechts Conservatorium waar hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus Orgel behaalde. Tevens behaalde hij aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht het Praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel. Zijn docenten waren Jan Raas, Willem Tanke, Jan Welmers en Bernard Winsemius. Hij volgde diverse masterclasses, o.a. aan de Internationale Zomeracademie in Haarlem bij Jean Boyer, Ben van Oosten en Olivier Latry. Daarnaast volgde hij enkele orgellessen bij Ton Koopman en Charles de Wolff.

Kijk voor meer informatie op www.arnovanwijk.nl.