Pastoraat

Pastoraat is een van de kenmerken van een kerkelijke gemeente. Er is een luisterend oor voor wat je in het leven en in geloven meemaakt. Bij wie mag je dat luisterend oor verwachten? De tijd is al lang voorbij dat je voor het antwoord alleen maar naar een dominee of een ouderling hoefde te wijzen. Pastoraat begint met een basishouding van aandacht en belangstelling als gemeenteleden voor elkaar. Het is fijn te weten dat anderen zo om je bewogen kunnen zijn, en het is fijn om zo met anderen te kunnen meeleven. Het kenmerkt ons!

In de wijken van de gemeente zijn ambtsdragers en bezoekmewerkers actief. Hun werk gaat hand in hand met de spontane aandacht die de gemeente als geheel kenmerkt. In het georganiseerde bezoekwerk ligt de nadruk op het verwelkomen van nieuw ingekomen leden, op jeugd en jonge ouders, en op de senioren van 80 jaar en ouder in de gemeente. Het werk wordt besproken in de taakgroep Pastoraat, die zich ook inzet voor vormen van groepspastoraat en groothuisbezoeken.

De predikanten en ouderenpastor concentreren zich op de aandacht en begeleiding van leden op de ingrijpende kruispunten van het leven. Het gaat dan om crisispastoraat bij ziekte, levenseinde, geestelijk in de knoop zitten, verlies werk, scheiding etc. Maar ook om voorbereiding bij doop, belijdenis, huwelijk. Zo heeft ieder zijn taak en op deze manier vullen het spontane contact en de diverse georganiseerde aandacht elkaar aan.

Ouderenpastoraat

Naast de ambstdragers en bezoekmedewerkers is ouderenpastor Bart van Noord beschikbaar voor de senioren van 80 jaar en ouder. Zijn eerste aandacht gaat uit naar de mensen in de woonvoorzieningen in Goes. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0642296515 en via bartvannoord@gmail.com.

Wijkindeling

Bart van Noord

Pastor

De Protestantse Gemeente te Goes heeft een geschiedenis met aandacht voor het ouderenpastoraat. Naast de predikanten in de gemeente is er een ouderenpastor die in het bijzonder beschikbaar is voor de 80-plussers in Goese verzorgingshuizen en woonvoorzieningen. 

Bart van Noord is sinds 2020 als ouderenpastor parttime verbonden aan de gemeente. Zijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Naast het bezoekwerk heeft hij ook aandacht voor het pastoraal beleid in de gemeente en daarmee voor het pastorale werk van vrijwilligers, ambtsdragers en professionals.

Voor bezoek of contact, bel 06 422 96 515 of mail naar bartvannoord@gmail.com voor een afspraak.