Komende zondag

OVER DEZE DIENST...
De roeping van Jezus’ eerste leerlingen betekent nú dat er een appèl op ons wordt gedaan: breng je levenshouding in overeenstemming met alles wat nodig is voor het ‘het Koninkrijk der hemelen’.

Voorganger: Ds. Harm van Eerden 
Ouderling van Dienst: John van de Panne 
Diakenen van Dienst: Jeannet Wondergem 
KinderNevenDienst: Ellemijn van Waveren 
Crèche: Corinne Langeveld 
Lector: Hans Fortuin 
Collectant(en): Hedwig van der Slikke - Burger 
Collectedoelen: 1: Diaconie: Missionair: Een kerk van betekenis en de Kerk                             2: Kerk 
Organist Marjanne Deij 
Koster: John Dieleman 
Techniek geluid: Dick Boogert 
Techniek beamer: Fokke Roelofs

 

 

Klik op het logo om voorbeden op te geven: