Jeugdraad

De jeugdraad behartigt de belangen van de kinderen en de jeugd en plant en organiseert de diverse activiteiten. Daartoe vergadert de raad vier tot zes keer per jaar. Indien nodig laat ze zich bijstaan door iemand van JOP, de Jongerenorganisatie van de PKN. Ze wordt in de kerkenraad vertegenwoordigt door de jeugddiaken (Marja Vreeke) en de jeugdouderling (vacature) en de predikant die verantwoordelijk is voor de jeugd (ds. Janos Schellevis).

Vorming

De basiscatechese voor kinderen van 10 t/m 12 jaar (groep 7 en 8 basisschool) wordt ook dit jaar opnieuw aangeboden. Er worden verschillende werkvormen gebruikt en er wordt in 2022-2023 gewerkt met 4 thema’s:

  1. De vier grote christelijke feesten
  2. Wat gebeurt er in de kerk? 
  3. Over God, Jezus en de kerk
  4. De doop en het Heilig Avondmaal

De catechese wordt iedere twee weken op maandagmiddag van 15:45–16:45 gegeven door ds. Nelleke van der Linden en Fedor Hamelink. Basiscatechisanten worden persoonlijk uitgenodigd. Wie later wil meedoen kan zich opgeven bij n.van.der.linden@kpnmail.nl. Omdat het niet lukt om een oudere groep (12–16) catechisanten blijvend bij elkaar te krijgen en houden is deze catechese komen te vervallen en wordt er geprobeerd om dit te integreren in projecten en activiteiten.

Activiteiten 

Voor 2022–2023 is er voor gekozen om met projecten te werken. Die projecten vinden regelmatig plaats op van te voren aangekondigde momenten. Ze bevatten een actief onderdeel, maar ook een bezin moment wat aansluit bij de activiteit.

  • We zijn begonnen met een gezamenlijke BBQ met aansluitend een ontspannend gymnastiek moment in de schoollocatie.
  • Tijdens de startzondag waren er Oud Hollandse spellen voor de kids
  • We zijn met een groepje kinderen wezen skiën in Snowworld in Terneuzen, waarover doorgepraat zal worden over wat skiën op een kunsthelling en ook schaatsen op een kunstijsbaan doen met het milieu.
  • Andere plannen voor dit seizoen zijn momenteel: mountainbiken, strandbezoek, film kijken. En we sluiten af met ‘Nacht zonder Dak’ waarbij de jeugd in een doos slaapt en sponsorgeld opgehaald heeft voor daklozen.
  • Ook wordt er jaarlijks deelgenomen aan het landelijke project Sirkelslag
  • Active Spirit (5-10jr) wordt dit jaar niet meer gegeven, maar daarvoor in de plaats komt de Kliederkerk. Hou berichten daarover in de Gemeentebrief en op deze website in de gaten.