De Protestantse gemeente te Goes wil een hechte, levendige en actieve gemeente zijn. Naast de kerkdiensten op zondag zijn er diverse activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Om alle activiteiten te kunnen bekostigen is er geld nodig. Wij zijn daarin voor het grootste deel afhankelijk van collecten, giften en bijdragen. Wilt u meehelpen en bijdragen aan het gemeente zijn? Dan is uw gift van harte welkom! Welke vorm en welk bedrag u ook kiest, uw gift is altijd welkom én aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Actie Kerkbalans

Jaarlijks organiseert het college van kerkrentmeesters de actie Kerkbalans.

Giften, schenkingen, legaten

Het liefst ontvangen wij uw giften op NL92RABO0320556433, omdat wij zo kosten kunnen besparen. Als u giften wilt overmaken naar onze kerk kunt u hiervoor een automatische overboeking instellen vanaf uw eigen bankrekening. 

Ook kunt u in uw testament een legaat, dus een bedrag of een zaak, aan de Protestantse Gemeente te Goes schenken of onze kerk als erfgenaam in uw testament opnemen. Ook deze vorm van schenken is vrij van belastingen. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met de heer IJzaäk Adema via 0651466787 of info@protestantsgoes.nl

Aftrek voor de belasting

Uw giften en bijdragen zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. De Belastingdienst hanteert daarbij echter een drempel van 1% van uw inkomen per jaar, minimaal €120, die niet aftrekbaar is. Er bestaat een interessante mogelijkheid deze drempel te slechten: een periodieke gift.

Periodieke gift

Het is mogelijk om in een onderhandse overeenkomst vast te leggen dat gedurende tenminste vijf jaar jaarlijks telkens hetzelfde bedrag bijgedragen zal worden aan de kerk. Bij deze overeenkomst mag u elk jaar het gehele jaarbedrag van uw inkomen aftrekken. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact opnemen met de heer IJzaäk Adema  via 0651466787 of info@protestantsgoes.nl. Of u kijkt op de pagina van de Belastingdienst, waar u ook een voorbeeldformulier kunt vinden: Belastingdienst.

Collectebonnen

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen in de waarden van €0,60, €1,00 of €1,50 en kunt u ophalen op het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@protestantsgoes.nl). 

Betalen door overboeking van het bedrag op bankrekeningnummer NL92 RABO 0320 5564 33 t.n.v. Protestantse gemeente Goes onder vermelding van Collectebonnen.