Stille week 2020.

Witte Donderdag


Voor de vaas zien we een schaaltje en een kruik  water met een doek als symbool van de voetwassing door Jezus.
Dit is wat ik van jullie vraag: Zorg voor elkaar. Laat mijn liefde aan de ander zien.
In de vaas het geld verwijzend naar de beloning aan Judas voor het verraad van Jezus.
Bovenop zien we  een schaal met druiven , drinkbeker en brood, verwijzend naar het Avondmaal.   Symbool van het lichaam en het bloed van Jezus dat voor velen vergoten is tot vergeving van zonden.

 

Goede Vrijdag


Een heel sobere schikking. In de vaas  een kruis met daarvoor 5 rode bloemen Symbool van de kruisiging en verwijzend naar de 5 kruiswonden

 
Stille zaterdag


In de vaas een kaars als symbool voor het waken, voor de vaas stenen verwijzend naar het graf van Jezus. Ook zien we een paar witte bloemen. Wit is de kleur van reinheid en verwijst naar Jezus


 
Pasen
In de vaas een kaars verwijzend naar de opstanding en bovenop een grotere schikking als symbool van de Paastuin. De schikking is In de kleuren geel en wit; symbool van het Licht.
Voor de vaas zien we dat de stenen opzij zijn gerold.  Het graf is leeg; Jezus is hier niet.
Wees niet bang, Jezus leeft…. Hij is waarlijk opgestaan. Vertel iedereen het goede nieuws

 

Afdrukken E-mailadres

Bloemschikking Palmpasen

6e zondag Veertigdagentijd:  Palmpasen

 

Matteüs 26: 1-66 intocht in Jeruzalem
Jeruzalem is de stad van de juichende intocht van Jezus als ‘vredevorst’ maar ook de stad van zijn terechtstelling en kruisiging.
In de cilindervaas zien wij  vandaag een aantal palmtakken Deze staan symbool voor de palmbladeren, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld.
en er bij een Palmpasenstok
De Palmpasenstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus.
Het kruis
Het is een kruis, om eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven
Brood
Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.
De haan
De haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen.
De dertig zilverlingen 
Bij het verhaal over de dood van Jezus hoort ook het verhaal van Judas, die Jezus verraad voor ‘dertig zilverlingen’. Daarom dient er een slinger van 30 rozijnen of andere gedroogde vruchtjes aan te hangen die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas ontvangt om Jezus te verraden (al zijn het tegenwoordig vooral snoepjes of zoutjes).
De twaalf apostelen
Hoewel Jezus heel veel mensen onderrichtte, had hij 12 volgelingen die het dichtste bij hem stonden, dat waren de twaalf apostelen. Met deze twaalf apostelen genoot hij ook zijn laatste avondmaal. Daarom dient er ook een slinger van 12 noten aan te hangen, een verwijzing naar de 12 apostelen.
 

Afdrukken E-mailadres

Bloemschikking 29 maart 2020

Bloemschikking 29 maart 2020.5e zondag  Johannes 11: 1-44 Opwekking van Lazarus
‘Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft’ Ezechiël 37:14
De ballingschap van het joodse volk betekent niet het einde, ze worden verlost, bevrijd. God schenkt nieuw leven in het beloofde land. Die beelden van bevrijd worden “uit de banden van de dood” komen terug bij het verhaal over Lazarus. “Neem de steen weg (…) Maak hem los, beval Jezus, en laat hem gaan”
 
Leven
In de vaas zien we  hyacinten die zich uit de bol bevrijd hebben en ‘opgestaan’ tot bloei komen.
Voor de cilindervaas een grote steen als teken van de weggerolde steen van het graf..
 

Afdrukken E-mailadres

Bloemschikking 22 maart 2020.


   

4e zondag: Licht Johannes 9: 1-41 De blindgeborene
 
‘Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld’
 Johannes 9: 5.

Paulus gaat in dat licht staan en schrijft: ‘Eens was u in
duisternis, maar nu bent u licht door verbondenheid met de Heer. Leef
als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht kan alleen maar
zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid.’ In de schikking een plant met
"ogen voor dit licht".

 
 

Afdrukken E-mailadres

Bloemschikking 3e zondag : WATER

3e zondag  WATER
Johannes 4:5-42 Samaritaanse bij de put en Johannes 5:26 De bron die leven geeft.
In de woestijn schenkt God aan Mozes de kracht water uit de rots te slaan als beeld van leven dat Hij hun schenkt. Ook het water waarover Jezus spreekt bij de Samaritaanse aan de bron is een verwijzing naar leven dat verder gaat dan alleen dorst lessen: “het water dat Ik hem zal geven zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven.” Want de Vader, die de bron van leven is, heeft de Zoon gemachtigd om eveneens bron van leven te zijn. Johannes 5: 26. De plant in de schikking is als een, stromende, levende, fontein in de woestijn.

Afdrukken E-mailadres

  • 1
  • 2

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver