Uitnodiging wandeling op stille zaterdag

  Wandeling op Stille Zaterdag

  Op Stille Zaterdag 20 april organiseert Kerk in Actie Goes, in het kader van de 40 dagentijd, een meditatieve wandeltocht.

  We lopen van Wilhelminadorp door de Wilhelminapolder en langs de Oosterschelde naar Kattendijke en terug. Totaal ongeveer 14 km.

   

   

  De start is om 10.00 uur in het Wilhelminahuis (=dorpshuis) in Wilhelminadorp , vlak bij de brug. Inloop vanaf 9.50.                                                                                                                                             

  Na een welkom en korte opening vertrekken we richting de Oosterschelde.

  Onderweg zullen we een paar keer pauzeren om dan met liederen en teksten stil te staan bij Stille Zaterdag.

  Je zou het kunnen beleven als een korte pelgrimstocht.

  Nico Dekkers zal ons helpen bij het zingen.

  Nodig is een zodanige conditie dat je 14 km kunt lopen. Goed en stevig schoeisel is handig. Neem een lunch mee en drinken voor jezelf.                                                                                                                     

  En niet vergeten het Liedboek. Als ieder dat bij zich heeft zijn we flexibel in wat we kunnen zingen.

  In de kerk van Kattendijke worden rond een uur verwacht, waar we ook zullen zingen.

  We hopen op goed wandelweer, maar lopen in de regen met of zonder harde wind is op deze speciale zaterdag ook een uitdaging.                                                                                                             

  Het zou plezierig zijn als je je opgeeft bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Mede namens Leo Ruissen en Piet van Oosten van Kerk in Actie Goes,                  

  Gert van der Slikke

  Afdrukken E-mailadres

  Klimaatmars

   

  De oproep van de Groene kerken was niet aan dovemans oren gericht. Zij schreven:

  Bij aankomst in Amsterdam was de openingsviering in de Dominicuskerk al achter de rug.

  Toch ruim op tijd om ons in de stromende regen te voegen tussen de 40.000 demonstranten op weg naar de Dam. Alle leeftijden waren goed vertegenwoordigd, van peuters tot onze leeftijd. Velen met borden met prikkelende en originele teksten in onze moedertaal of in het Engels.

  Op de Dam een lange serie videoboodschappen, die via een groot scherm te volgen waren. Veel politici en onze scriba van de PKN dr. René de Reuver. Opnieuw een hoopvol teken dat onze kerk meer naar buiten treedt, zoals ze dat ook dapper deed bij het kerkasiel in de Bethelkapel.

  De stoet op weg naar het Museumplein leek oneindig lang en ondanks de voortdurende regen bleef iedereen goed gemutst.

  In de Noorderkerk was ere om 17 uur een avondgebed bijeenkomst. Dr. Paul Visser las teksten uit Openbaringen over de bazuinen van het laatste oordeel . “De hemel houdt haar adem in” en “Wee, wee, wee de mensen die op aarde leven “ (Opb. 8). Maar uiteindelijk is er ook hoop: “Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft” (Opb. 22:1).

  Ds. Visser: “er wordt gebazuind, je hebt de zegen en de vloek dat wij deze planeet aan het verwoesten zijn in eigen hand . Wat lijkt het op elkaar, deze boodschap van Openbaringen en de werkelijkheid van vandaag. We blijven er voor gaan totdat hij komt. Bekeer U en geloof en beleef het evangelie.”

  In de gesproken column van Martine Vonk riep zij op: “bekeer U van de hebzucht en het niet willen weten. Volhouden kan alleen in het licht van het evangelie”.

  We zongen:  De aarde is vervuild

                            Veroordeeld tot de dood

                            De schepping schreeuwt – zij huilt

                            Zij kreunt in barensnood                                            (tekst ds. Andre Troost op melodie 294)

  Een inspirerende en waardige afsluiting van een schitterende natte dag, met dank aan de Groene Kerken en vele andere progressieve organisaties en partijen.

  Gert van der Slikke

  Afdrukken E-mailadres

  Wij de kerk!

  De Protestantse gemeente te Goes wil een diverse, inclusieve en veilige kerk voor iedereen zijn. Net als in iedere geloofsgemeenschap, wordt er in onze gemeente verschillend gedacht over geloof, geaardheid en (gender)identiteit. Maar wie je ook bent, je bent welkom om lid te worden, belijdenis te doen, het avondmaal te vieren, ambtsdrager te worden, een zegen te vragen over je relatie en je kinderen te laten dopen.

  In november 2018 heeft de synodevergadering van de Protestantse Kerk Nederland, het hoogste orgaan van ons kerkgenootschap, uitgesproken dat ‘in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen’. De Protestantse gemeente te Goesonderschrijft deze uitspraak van harte. Al enige jaren is onze gemeente aangesloten bij de stichting Wijdekerk. Een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT'ers. Met dit initiatief worden ervaringen en krachten gebundeld om te vorderen dat iedereen, ongeacht geaardheid, zichzelf moet kunnen zijn binnen zijn of haar kerk/gemeente. Meer informatie is te vinden op www.wijdekerk.nl.
  Aangeraakt door de liefde van Christus. Daar gaat het om en dit komt prachtig tot uiting in het onderstaande lied van Sytze de Vries.

  3. Liefde vraagt ons om ontferming
  tegen wie haar vlammen dooft.
  Wie haar rechten wil beschermen
  vindt in liefde zelf geloof.
  Wie voor liefde is geschapen
  vreest ook niet bij tegenwind.
  Liefde is het hemels wapen
  dat de angsten overwint.

  4. Leg de liefde niet aan banden,
  gun haar gang de vrije loop.
  Geef haar bloemen nooit uit handen,
  want haar vrucht is onze hoop!
  Ongestraft mag liefde bloeien,
  vrijuit zoeken naar de zon.
  liefdes loop verdraagt geen boeien,
  laat haar stromen als een bron!

  Afdrukken E-mailadres

  Invalkoster Gezocht

  Wij, College van kerkmeesters, zijn op zoek naar een gemeentelid die op een moment van onverwachte afwezigheid van onze kosters, Simon van Keulen of Carla Straayer, kan invallen.  Hij of zij zorgt er dan voor dat de activiteiten rondom de zondagdienst georganiseerd worden en de huurders opgevangen worden. Let op; u wordt alleen ingeschakeld als Simon of Carla er niet kunnen zijn. Wij zoeken een gastheer of gastvrouw die fysiek werk niet schuwt en bereid is ook schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. Wij stellen het op prijs dat u in aanvang 1 x in de 4 weken meeloopt met één van de kosters om te weten wat er van u verwacht wordt. Wij stellen het zeer op prijs als u praktisch invulling wilt geven aan de organisatie van onze gemeente. Heeft u interesse laat dit dan weten aan Carla Straayer, Simon van Keulen of Peter Kamstra. Wij rekenen op u.

   

  Afdrukken E-mailadres

  Kerkbalans 2019 – Geef voor je Kerk

           

     

  De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

  Tussen 12 en 26 januari 2019 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om de uitnodiging voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

  Kerkbalans, daar geef je voor!

  Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. U leest daar meer over in de folder die in januari wordt bezorgd en die ook via de website kan worden bekeken. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden! Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL37 RABO 0373 7199 22 t.n.v. CvK Protestantse gemeente Goes inzake Kerkbalans.

  Betaling van bijdrage over andere jaren.

  Mocht u al in 2018 uw bijdrage voor 2019 of voor komende jaren willen betalen, wilt u dan bij de mededelingen duidelijk vermelden op welk jaar uw bijdrage betrekking heeft?

  Actie Kerkbalans 2019 via e-mail.

  In voorgaande jaren is aan u gevraagd uw e-mailadres door te geven. Van bijna de helft van de gemeenteleden die jaarlijks een toezegging doen, is het e-mailadres inmiddels bij ons bekend. Zij hebben op donderdag 15 november jl. een e-mail ontvangen met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2019. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is het bij ons bekende adres mogelijk niet (meer) juist. U ontvangt dan in januari een papieren toezeggingsformulier. Als u een bericht stuurt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van “digitaal toezeggen” en uw naam en adres, krijgt u de uitnodiging volgend jaar weer per mail. Dit geldt ook voor inwonende jongeren vanaf 24 jaar, die persoonlijk worden benaderd.

  Denkt u mee met de bijdragenadministratie?

  In het vorige nummer van Op Weg hebben we u gevraagd na te denken over een machtiging voor automatische incasso. Het is een veilige manier van betalen en u bepaalt zelf in welke maand(en) uw bijdrage mag worden afgeschreven. De machtiging die u aan onze kerk geeft voor automatische incasso geldt alleen voor het lopende actiejaar. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso heeft onze bijdragenadministratie veel werk aan het handmatig verwerken van de overgemaakte bedragen. U kunt ons dus werk uit handen nemen door (weer) te kiezen voor automatische incasso. Wanneer u nu gebruik maakt van een periodieke overschrijving dient u die bij uw bank te beëindigen. U heeft hiervoor in het verleden namelijk zelf opdracht gegeven aan uw bank.

  Aanbevolen betaalwijzen.

  U kunt uw bijdrage voor de Aktie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

  A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

  Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist. Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op de papieren Actie Kerkbalans, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

  B. iDEAL betalingen (alleen digitale versie):

  Wij bieden u de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is en u beschikt over internetbankieren. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is dit wellicht een mooie tussenvorm. Ook als op termijn de acceptgirokaart verdwijnt, is betaling via iDEAL een goed alternatief. U ontvangt in de aangegeven maanden per mail een link, waarmee u de betaling kunt verrichten. Het is veilig, want u betaalt in de omgeving van uw eigen bank.

  C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

  Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangegeven. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart. Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

  Aandachtspunten bij het invullen van het papieren toezeggingsformulier:

  q    Wij verzoeken u het toezeggingsformulier zorgvuldig in te vullen. Volgt u daarbij de aanwijzingen op het formulier;

  q    Wanneer u maandelijks wilt betalen, kruist u dan alle 12 maanden aan op het formulier;

  q    Als kopie voor uzelf kunt u het strookje van de acceptgiro bewaren. Noteert u hierop dan het bedrag dat u op het toezeggingsformulier hebt ingevuld;

  q    Wanneer u bij de Actie Kerkbalans vergissingen opmerkt (bijvoorbeeld uw naam of adres klopt niet of u hebt geen enveloppe ontvangen) wilt u dit dan s.v.p. doorgeven, bij voorkeur via het hierboven vermelde e-mailadres;

  Voor de vrijwilligers van de Actie Kerkbalans is er op zaterdag 12 januari 2019 een informatieve bijeenkomst in de Vredeskerk. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

  Mogen wij ook in 2019 op u rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

  Afdrukken E-mailadres

  Meer artikelen...

  • 1
  • 2

  Voetnoot

  Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
  Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

  Ontwerp en design Peter Schrijver