Aktie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God en hun levenservaringen met elkaar te delen. Dat geeft een bijzondere band. Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen, maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar. Daarom: geef vandaag voor de kerk van morgen!

Tussen 9 en 23 januari 2021 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om het toezeggingsformulier voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken en op te halen. Ook tijdens Actie Kerkbalans ontkomen we niet aan de beperkende maatregelen in verband met het COVID19-virus. Wij verzoeken u vriendelijk de instructies van de vrijwilliger aan de deur op te volgen. Het is ook mogelijk uw toezeggingsformulier per post of per e-mail aan ons terug te sturen. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de folder die u bij het toezeggingsformulier aantreft.

Door mee de doen met Actie Kerkbalans draagt u bij aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden! Het rekeningnummer is NL37 RABO 0373 7199 22 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Goes inzake Kerkbalans.

Actie Kerkbalans 2021 via e-mail

Wanneer u deel uitmaakt van de digitale groep heeft u inmiddels per e-mail een bericht met daarin een link naar het digitale toezeggingsformulier ontvangen. Als u uw bijdrage voor dit jaar reeds in 2020 heeft overmaakt, wilt u dan toch het digitale formulier invullen en verzenden? Vinkt u dan de maand “januari” aan en als betaalwijze “overige”, dan wordt uw toezegging achteraf automatisch aan de eerdere betaling gekoppeld.

Aanbevolen betaalwijzen

U kunt uw bijdrage voor Actie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist. Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op het papieren toezeggingsformulier, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

B. iDEAL betalingen (alleen digitale versie):

Wij bieden u de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is en u beschikt over internetbankieren. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is dit wellicht een mooie tussenvorm. Ook als op termijn de acceptgirokaart verdwijnt, is betaling via iDEAL een goed alternatief. U ontvangt in de aangegeven maanden per mail een link, waarmee u de betaling kunt verrichten. Het is veilig, want u betaalt in de omgeving van uw eigen bank.

C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

Als u op het toezeggingsformulier aangeeft dat u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangekruist. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart. Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

Dankzij uw bijdrage kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Mogen wij ook in 2021 op u rekenen?

 

 

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver