Digitaal collecteren

Inzameling gaven gedurende corona-crisis en introductie KerkgeldApp

Beste gemeenteleden,

De Corona-crisis houdt ons momenteel in de greep. De samenkomsten van onze gemeente zijn ook voor de komende weken geannuleerd. Via de digitale weg kunnen de diensten gelukkig nog wel worden beluisterd. En daar wordt veel gebruik van gemaakt! Het fysiek inzamelen van uw gaven is helaas niet mogelijk.

Invoering van de KerkgeldApp
Als colleges zijn we al enige tijd aan het onderzoeken welke digitale mogelijkheden er zijn voor het collecteren. De vraag hiernaar is de laatste tijd toegenomen. Steeds meer gemeenteleden hebben geen contant geld meer op zak of vinden het lastig om collectebonnen aan te schaffen en deze dan ook daadwerkelijk mee te nemen naar de diensten. Onze jongste generaties weten niet beter en betalen met Tikkies en andere betaalverzoeken die zij via Whatsapp distribueren.

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) heeft de Kerkgeld App ontwikkeld om gemakkelijk te kunnen geven. De colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben besloten om de Kerkgeld App nu versneld in te zetten binnen de Protestantse gemeente te Goes.

Gebruiksmogelijkheden van de KerkgeldApp
Het voordeel van het gebruik van de app is dat u er een tegoed mee kunt aankopen. Dit tegoed kunt u naar eigen inzicht besteden aan verschillende collectes over een langere periode. Hierdoor houden we de transactiekosten t.o.v. overmaken via iDEAL zo laag mogelijk. U kunt de app downloaden in de Appstore van Apple of in de Playstore van Google. Eenmaal een account aangemaakt in de app, kunt u daar de collecte kiezen waaraan u wilt geven. Er is ook de mogelijkheid een donatie te doen.

Andere mogelijkheden om te geven
Behalve geven via de Kerkgeldapp kunt u ook gebruik maken van onze webshop, welke u kunt bereiken via onderstaande link:
https://site.skgcollect.nl/147/gift/ac54b5d6a718d1ece5b50404b2724d53
Uiteraard kunt u ook uw bijdrage naar een van onderstaande rekeningen overmaken:
NL07 RABO 0321 3284 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Goes of
NL92 RABO 0320 5564 33 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Goes

Vragen over de installatie van de KerkgeldApp
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding die u hier kunt vinden.
Handleiding KerkgeldAppDownload de kerkgeldApp via onderstaande QR code

Ondanks de droevige situatie waardoor deze KerkgeldApp nu versneld ter beschikking is gesteld, hopen en bidden we dat we op deze manier bijdragen aan de voortgang van het werk in Gods koninkrijk in Goes en daarbuiten. Tenslotte wensen wij u in deze onzekere tijden Gods zegen toe!

Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters / College van Diakenen

Afdrukken E-mailadres

c Kerkbalans nwestijl2020lc

Voetnoot

Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Ontwerp en design Peter Schrijver