Night of Rememberance

 

Op 2 november van 20.15 uur- 22.30 uur vond in de Maria Magdalena kerk de Night of Remembrance plaats.

De kerk was verlicht door kaarslicht, in het midden van de kerk brandde de paaskaars met om zich heen de resten van de paaskaarsen uit voorbije jaren.

In dat sfeervolle licht kwamen in de loop van de avond veel mensen binnenlopen om een lichtje aan te steken om zo hun geliefden te gedenken. Nog voor de deuren opengingen stonden ze al klaar om binnen te kunnen komem.

Sommigen schreven een gebedsintentie, die in het avondgebed door ds.Nelleke van der Linden naar de hemel werden geheven, opgedragen.

Omlijst door muziek van orgel en een blazersquintet en zang van de cantorij ging men in het midden van de kerk zitten, luisteren of bidden of er gewoon maar zijn. Sommigen van hen zaten er de hele avond, van begin tot einde.

Bij onze pastores kon mensen terecht voor een gesprek, of gezegend worden. Beiden hebben gezegd mooie en indringende gesprekken te hebben gevoerd.

Aan het eind was er voor de liefhebber koffie. Ik heb geen idee of daar veel gebruik van is gemaakt.

De vrijwilligers, die post hadden gevat bij de voordeur, meldden dat zoveel mensen ingetogen de kerk weer verlieten en hen hartelijk bedankten voor zo’n mooie gelegenheid.

De avond werd besloten met het nachtgebed, een korte viering. De omlijsting met gebed en viering brengt de avond van gedenken en vieren, van verlies en samenzijn, tot een ander niveau.

Het heeft mij ontroerd en geïnspireerd.

Kerk in de stad, met mooi licht in het donker. Hebben we iets kunnen uitdelen van wat ons Licht is?

Willemien Homburg

 

Afdrukken