Kerkbalans 2020 – Geef voor je Kerk

   

   

  Geef voor je kerk

  De kerk is een plaats waar we samenkomen om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Een plek om tot onszelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar we een luisterend oor vinden en stilte om te bezinnen. Een plek om te vieren en te geloven. Waar we bemoedigd en geïnspireerd raken. Waar mensen voor elkaar bidden en klaar staan met praktische steun, of u nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

  Tussen 11 en 25 januari 2020 gaan weer veel vrijwilligers uit onze gemeente op pad om het toezeggingsformulier voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans uit te reiken. Indien u heeft aangegeven dat u de uitnodiging voor deelname digitaal wilt ontvangen, dan heeft u al in de eerste week van januari een e-mailbericht met een link naar het toezeggingsformulier ontvangen. Met de Actie Kerkbalans kunt u bijdragen aan de voortgang van het werk in onze eigen kerkelijke gemeente.

  Kerkbalans, daar geef je voor!

  Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Ook het komende jaar willen we van betekenis zijn. U leest daar meer over in de folder die u ook via de website kan bekijken. In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. Help mee dit in stand te houden! Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans is NL37 RABO 0373 7199 22 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Goes inzake Kerkbalans.

  Actie Kerkbalans 2020 via e-mail

  Wanneer u deel uitmaakt van de digitale groep heeft u op vrijdag 15 november jl. een e-mail ontvangen met informatie over het verloop van de digitale Actie Kerkbalans 2020. Wanneer u dit bericht niet heeft ontvangen, is het bij ons bekende adres mogelijk niet (meer) juist. U ontvangt dan in januari een papieren toezeggingsformulier. Als u uw bijdrage voor 2020 nog dit jaar overmaakt, wilt u dan toch het digitale formulier invullen en versturen? Vinkt u dan de maand “januari” aan en als betaalwijze “overige”, dan wordt uw toezegging achteraf automatisch aan de eerdere betaling gekoppeld, bespaart u ons handwerk en zijn uw betaal- en toezeggingsgegevens 2020 correct en volledig in onze administratie verwerkt.

  Aanbevolen betaalwijzen

  U kunt uw bijdrage voor Actie Kerkbalans op verschillende manieren betalen.

  A. Automatische incasso (zowel digitale als papieren versie):

  Dit is voor u de eenvoudigste en voor de kerk de goedkoopste manier. Bij automatische incasso geeft u de kerk toestemming het toegezegde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. Dat gebeurt alleen in de maand(en) die u heeft aangekruist. Hoe geeft u een machtiging? U kruist op het formulier bij betaalwijze “automatische incasso” aan. Daarnaast vermeldt u in welke maanden u wilt betalen en het totaalbedrag van de toezegging. Vergeet daarbij, op het papieren toezeggingsformulier, niet uw bankrekeningnummer te vermelden. De afgegeven machtiging geldt voor één jaar.

  B. iDEAL betalingen (alleen digitale versie):

  Wij bieden u de mogelijkheid te betalen via iDEAL. Dit kan alleen als uw e-mailadres bij ons bekend is en u beschikt over internetbankieren. Als u toch graag grip houdt op uw betalingen, is dit wellicht een mooie tussenvorm. Ook als op termijn de acceptgirokaart verdwijnt, is betaling via iDEAL een goed alternatief. U ontvangt in de aangegeven maanden per mail een link, waarmee u de betaling kunt verrichten. Het is veilig, want u betaalt in de omgeving van uw eigen bank.

  C. Acceptgirokaart (alleen papieren versie):

  Als u op het toezeggingsformulier aangeeft wanneer u een acceptgirokaart wilt ontvangen, dan wordt deze u toegestuurd in de maanden die u heeft aangegeven. U ondertekent de acceptgirokaart en verstuurt deze naar uw bank die vervolgens uw betaalopdracht verwerkt. Als u de maand januari hebt aangekruist, gebruikt u dan de aan het toezeggingsformulier gehechte acceptgirokaart. Let op: bij digitale deelname is de betaalmogelijkheid met aanhechting/toezending van een acceptgiro NIET mogelijk.

  Voor de vrijwilligers van Actie Kerkbalans is er op dinsdag 7 januari 2020 een informatieve bijeenkomst in de Vredeskerk. Aanvang 19:30 uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

  Mogen wij ook in 2020 op u rekenen? Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

  Afdrukken E-mailadres

  Uitnodiging voor het Groothuisbezoek 2020

   

  Hierbij nodigen we u van harte uit om mee te doen aan één van de groothuisbezoeken in de komende tijd. Ieder jaar organiseren we groothuisbezoeken, waarbij onderlinge ontmoeting centraal staat. We willen hiermee mensen uit heel onze gemeente de kans geven met elkaar in contact te komen, waar ze ook wonen.

  Het gespreksthema voor het groothuisbezoek is dit jaar:

  ‘Bevrijding, van wat ?’

  De aanleiding van dit thema is niet alleen dat we dit jaar al 75 jaar onze vrijheid vieren sinds de Tweede Wereldoorlog, maar je je evenzeer -of juist nog niet - bevrijd kunt voelen van zoveel meer; bevrijd van persoonlijke problemen, van ziektes, van spanningen, relaties, enzovoorts. Kortom een gespreksthema waar we allemaal wel onze eigen ervaringen mee hebben. En die we misschien met anderen in een vertrouwde omgeving graag willen delen.

  De groothuisbezoeken worden gehouden in de periode van 18 februari t/m 4 maart 2020. Er zijn zowel middag- als avondbijeenkomsten waar u zich voor kunt aanmelden. Er worden 6 avondbijeenkomsten georganiseerd bij mensen thuis en 5 middagbijeenkomsten, waarvan twee in de Vredeskerk. Op deze uitnodiging vindt u de data en locaties waar de groothuisbezoeken plaatsvinden. We hopen u tijdens één van de bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

  Voor opgave kunt u het opgaveformulier printen en invullen en in de daarvoor bestemde doos in de hal van de Vredeskerk deponeren. U kunt zich ook opgeven door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

  Wilt u op het opgaveformulier alstublieft alle middagen / avonden aankruisen waarop u kunt? En wilt u deze dagdelen nog even vrij houden? U hoort dan vóór 10 februari waar u wordt verwacht! Wanneer u enkele dagen voor de aangegeven datum onverhoopt nog niets hebt gehoord, stuur ons dan een bericht per e-mail.

  Met een hartelijke groet van het coördinerende team van de Protestantse gemeente te Goes.

  Afdrukken E-mailadres

  Groeigroepen

  Dit is mijn lichaam

  De kracht van de christelijke gemeenschap in een verbrokkelende samenleving

  GemeenteGroeiGroepen:
  De GGG is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in getuigenis. In de GGG willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel.

  Het thema voor komend seizoen (2019-2020); Dit is mijn lichaam

  In een samenleving die steeds meer verbrokkelt ontdekken we opnieuw de noodzaak en het belang van christelijke gemeenschapsvorming. Maar hoe ziet dat eruit, hoe ervaar je dat, en hoe kun je daarin groeien?

  Toen Jezus afscheid nam van zijn leerlingen, nam hij niet individueel afscheid, Hij blies met zijn heilige adem over de gezamenlijke discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest (Johannes 21). Zo schiep hij een beweging van christenen, een community, een unieke gemeenschap, waaraan Hij zich persoonlijk verbond en die de wereld introk met het evangelie. Paulus noemt deze beweging 'het lichaam van Christus'. Dat is nogal wat. Jezus identificeert zich met mensen zoals wij en wil zo zichtbaar zijn in de wereld! Maar is dat ook zichtbaar?

  Het nieuwe gespreksmateriaal leidt je langs allerlei thema's die te maken hebben met samen christen zijn. Bijvoorbeeld: eet je wel eens samen? Heeft iedereen een plek en een taak in de groep? Is er bijvoorbeeld ook ruimte voor christenen die in het bijzonder 'oren' hebben voor de stem van God? Of juist handen om praktisch te helpen en te zorgen? Of verstand om het evangelie te begrijpen en over te brengen? Of vleugels om over je muren heen te kijken? Kortom: lijken jullie als christelijke gemeenschap op Christus en doen jullie wat Hij van jullie verwacht?

  Al 20 jaar geeft het EW gespreksmateriaal uit dat gebruikt wordt door groeigroepen en gesprekskringen in en buiten de PKN. Ook is er een proefeditie beschikbaar van het nieuwe gespreksmateriaal.

  https://www.ewv.nl/media/2728-proefeditie-dit-is-mijn-lichaam.pdf  Koffie bij een eerlijk gesprek in gezellige huiskamers en er iets mee gaan doen in de praktijk!

  Gelovig, ongelovig of twijfelaar: van harte willen we je uitnodigen om met ons mee te doen.

  Je kunt jezelf aanmelden of meer informatie krijgen bij:

  John en Irene Dieleman, 0113-232864, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Piet en Marja Vreeke, 0113-223767, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  De landelijke GemeenteGroeiGroependag op 7 september in Harderwijk, is een dag van inspiratie, bemoediging, ontmoeting en toerusting. Dit jaar is het thema: ‘Dit is Mijn Lichaam’ Het belang van christelijke gemeenschapsvorming in een individualistische samenleving.

  Meer informatie op: www.ewv.nl

  Afdrukken E-mailadres

  c Kerkbalans nwestijl2020lc

  Voetnoot

  Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
  Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

  Ontwerp en design Peter Schrijver