• Home

Vervangen ramen Vredeskerk

In januari 2017 zijn de oude ramen aan de noordkant van de Vredeskerk (enkel glas in staal) vervangen door nieuwe (dubbel glas in aluminium). Daarmee is een groot warmtelek van ons kerkgebouw gedicht. Ook de nooddeur van de kerkzaal werd vervangen. De werkzaamheden werden begeleid door Piet Filius. Hij maakte de onderstaande foto's.

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__6_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__2_.JPG

2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__3_.JPG


2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__10_.JPG     2017_01_vervangen_ramen_Vredeskerk__11_.JPG

AfdrukkenE-mail

NOG TOT 3 FEBRUARI GELEGENHEID OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN AFSCHAFFING SILA!

Tot nu toe krijgen we als kerkelijke gemeente bij trouwen, verhuizen en overlijden van gemeenteleden bericht van de burgerlijke stand. Dat bericht krijgen we via de Sila: Stichting Interkerkelijke Leden Administratie. Die berichten zijn voor ons heel belangrijk, want vaak denken gemeenteleden er niet aan om bijvoorbeeld een verhuizing door te geven aan de kerk; zonder de informatie van de Sila zouden we hen uit het oog verliezen.

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om de Sila af te schaffen. Dat kan een groot probleem worden voor de ledenadministratie van de kerken. Daarom roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op om gebruik te maken van de inspraakregeling van de overheid, de zogenaamde consultatie. Op http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/nieuws/verlies-leden-niet-het-oog staat precies uitgelegd hoe u dat kunt doen. U kunt argumenten aangeven waarom u de afschaffing van de Sila een slecht idee vindt, bijvoorbeeld dat de kerken in de "zorgzame samenleving" een belangrijke rol spelen, maar daarvoor wel zicht moeten houden op hun ledenbestand. Onze kerkeraad roept u op om deel te nemen aan de consultatie en bezwaar te maken tegen het afschaffen van de Sila. BEZWAAR MAKEN KAN NOG TOT 3 FEBRUARI, DUS HAAST U!

Namens de kerkeraad: ds. Rob Kamermans

AfdrukkenE-mail

Zondag 12 februari: Nova Musica!

2017_01_28_kerkdiensten__Small_.jpg

In de morgendienst op 12 februari werkt het koor Nova Musica mee.
Voorganger is ds. Kamermans. Organiste is Marjanne Deij.
Thema: Geen moord plegen is niet genoeg.
Aanvang dienst 10.00 uur. Hartelijk welkom in de Vredeskerk!

AfdrukkenE-mail

Verkiezing, bevestiging en afscheid ambtsdragers en kerkrentmeester

Verkiezing ambtsdrager
De kerkenraad legt aan u voor: het voorgenomen besluit tot verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester: de heer H. (Herman) de Looff, Voorstad 79 B, 4461 KM Goes. De verkiezingsprocedure zal plaats vinden in de kerkenraadsvergadering woensdag 25 januari 2017. 
Eventuele bezwaren tegen deze verkiezing dienen voor vrijdag 20 januari 2017 (schriftelijk en ondertekend) ingediend te zijn bij de scriba, dhr. Ph.J. Homburg, Hoogewei 44, 4464 AL Goes.
 
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers en kerkrentmeesters
In de morgendienst van zondag 29 januari 2017 zal in de Vredeskerk bevestiging plaats vinden en afscheid genomen worden. Bevestigd zal worden: de heer H. (Herman) de Looff, onder voorbehoud van verkiezing door de kerkenraad op 25-01-2017. Afscheid zal er genomen worden van: de heren M.K. (Dieleman) (ouderling-kerkrentmeester) en H. (Henk) Hoekstra (kerkrentmeester/penningmeester). 
D. (Dingeman) de Feiter (diaken) heeft toegezegd nog een periode zijn ambt voort te zetten.

AfdrukkenE-mail

Open Kerk zondagavond 8 januari!

In de Open Kerk van zondagavond 08 januari is het thema 'Deze vuist op deze vuist'.
Ruben Jobsen kijkt met ons terug op 2016. 
Over gebalde vuisten, spierballentaal. 
Over open handen, en Gods Liefde voor alle mensen. 

Open_Kerk_8_jan_2017.jpg


Een dienst met veel muziek en samenzang onder begeleiding van de Open Kerk Band, 
veel beelden en bezinning. 
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Vredeskerk, Ds. W.H. Van der Vegtplein 2 Goes

 

AfdrukkenE-mail

Meer artikelen...