Kerkdienst tijdens Coronatijd

   

  Goes 3 juli 2020

  Nu de regels rondom het coronavirus verder zijn versoepeld heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten vanaf 5 juli weer te laten plaatsvinden in de Vredeskerk. Deze keuze is gemaakt omdat het niet mogelijk was om op korte termijn de beeldmogelijkheden in de Grote Kerk aan te passen aan het niveau van de Vredeskerk. Inmiddels is het gebruiksplan gereed zodat de nodige voorzorgsmaatregelen zijn gewaarborgd.

  De eerste dienst heeft op 5 juli plaatsgevonden, met een beperkte groep bezoekers. Op 12 juli zijn de basisschoolkinderen met hun ouders uitgenodigd. Vanaf 19 juli worden alle gemeenteleden uitgenodigd op alfabetische volgorde. Daarbij steeds in een groep van 4 letters: A-B-C-D. De week daarop de volgende 4 letters. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Wel moet u zich registreren bij binnenkomst. De gastheer/gastvrouw zal u begeleiden naar uw plaats.

  We wijzen u nog op de geldende regels:

  - blijf bij verkoudheid thuis

  - in de kerk houden we 1,5 meter afstand tussen de huishoudens

  - bij binnenkomst wordt u verzocht de handen te desinfecteren.

  - u wordt verzocht uw jas meet nemen naar uw plaats.

  - zingen is voorbehouden aan de "voorzangers"

  Koffiedrinken vindt plaats als het mooi weer is. We drinken dan buiten koffie.

  De diensten blijven worden uitgezonden via "kerkdienstgemist.nl"

  Nadere informatie volgt via de wekelijkse Nieuwsbrief.

  We zien er naar uit u in de komende tijd weer te ontmoeten.

  Het moderamen van de Protestantse Kerk te Goes,

  Kees van Damme,2e scriba.

  Afdrukken E-mailadres

  Digitaal collecteren

  Inzameling gaven gedurende corona-crisis en introductie KerkgeldApp

  Beste gemeenteleden,

  De Corona-crisis houdt ons momenteel in de greep. De samenkomsten van onze gemeente zijn ook voor de komende weken geannuleerd. Via de digitale weg kunnen de diensten gelukkig nog wel worden beluisterd. En daar wordt veel gebruik van gemaakt! Het fysiek inzamelen van uw gaven is helaas niet mogelijk.

  Invoering van de KerkgeldApp
  Als colleges zijn we al enige tijd aan het onderzoeken welke digitale mogelijkheden er zijn voor het collecteren. De vraag hiernaar is de laatste tijd toegenomen. Steeds meer gemeenteleden hebben geen contant geld meer op zak of vinden het lastig om collectebonnen aan te schaffen en deze dan ook daadwerkelijk mee te nemen naar de diensten. Onze jongste generaties weten niet beter en betalen met Tikkies en andere betaalverzoeken die zij via Whatsapp distribueren.

  De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) heeft de Kerkgeld App ontwikkeld om gemakkelijk te kunnen geven. De colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben besloten om de Kerkgeld App nu versneld in te zetten binnen de Protestantse gemeente te Goes.

  Gebruiksmogelijkheden van de KerkgeldApp
  Het voordeel van het gebruik van de app is dat u er een tegoed mee kunt aankopen. Dit tegoed kunt u naar eigen inzicht besteden aan verschillende collectes over een langere periode. Hierdoor houden we de transactiekosten t.o.v. overmaken via iDEAL zo laag mogelijk. U kunt de app downloaden in de Appstore van Apple of in de Playstore van Google. Eenmaal een account aangemaakt in de app, kunt u daar de collecte kiezen waaraan u wilt geven. Er is ook de mogelijkheid een donatie te doen.

  Andere mogelijkheden om te geven
  Behalve geven via de Kerkgeldapp kunt u ook gebruik maken van onze webshop, welke u kunt bereiken via onderstaande link:
  https://site.skgcollect.nl/147/gift/ac54b5d6a718d1ece5b50404b2724d53
  Uiteraard kunt u ook uw bijdrage naar een van onderstaande rekeningen overmaken:
  NL07 RABO 0321 3284 34 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Goes of
  NL92 RABO 0320 5564 33 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Goes

  Vragen over de installatie van de KerkgeldApp
  Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding die u hier kunt vinden.
  Handleiding KerkgeldApp  Download de kerkgeldApp via onderstaande QR code

  Ondanks de droevige situatie waardoor deze KerkgeldApp nu versneld ter beschikking is gesteld, hopen en bidden we dat we op deze manier bijdragen aan de voortgang van het werk in Gods koninkrijk in Goes en daarbuiten. Tenslotte wensen wij u in deze onzekere tijden Gods zegen toe!

  Met vriendelijke groet,
  College van Kerkrentmeesters / College van Diakenen

  Afdrukken E-mailadres

  Bericht van het moderamen

  Goes 8 april 2020,

  Zolang wij van overheidswege geen kerkdiensten mogen organiseren, zullen onze diensten steeds worden uitgezonden vanuit de Vredeskerk via Kerkdienstgemist

  We wensen u goede diensten toe en bovenal gezondheid.

  Het moderamen van de Protestantse Kerk te Goes,

  Kees van Damme


  Met elkaar verbonden
   
  In deze periode willen we met God en met elkaar verbonden blijven, ook al gaan veel kerkelijke activiteiten niet of anders door.
  De kerkdiensten (10.00 uur) worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl, u kunt voorbeden doorgeven via https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden.
  Ook de vespers vanuit de Grote of Maria Magdalenakerk worden zondagmiddags om 17.00 uur uitgezonden.
  De diensten en vespers worden op deze wijze door veel mensen meegevierd, daar zijn we erg blij mee!
   
  Verbondenheid beleven we in deze tijd ook door met de mensen die dat het meest nodig hebben regelmatig in (telefonisch) contact te blijven.
  Voor ouderen, alleenstaanden en zieken kan dit een tijd zijn waarin je erg op jezelf bent teruggeworpen of er alleen voor staat.
  Weet dan dat er mensen zijn die aandacht voor je hebben.
  Zowel om gebeld te worden als om voor enkele mensen die aandacht te geven,
  kunt u zich aanmelden bij ouderenpastor Bart van Noord (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).
  Dringende vragen of crisissituaties op pastoraal gebied kunt u doorgeven op 06-12978170.
  Voor praktische hulp en diaconale vragen kunt u terecht bij de
  diaconale vertrouwenspersonen Marja Vreeke (0113-223767) en Dick Zwiep (0113-233919).
   

  Afdrukken E-mailadres

  Open Kerk

  Open Kerk bestaat dit seizoen 15 jaar. De Open Kerk Band o.l.v. Michiel Kwekkeboom zorgt zowel voor de muziek, als de inhoudelijke invulling van de diensten. We zingen onder andere uit bundels van Opwekking, Sela en Hillsong. De diensten hebben geen vaste vorm. Soms maken korte stukjes theater, film en dans onderdeel uit van de dienst. De Vredeskerk is onze vaste locatie.

  Dit voorjaar vinden er i.v.m. de Coronacrisis geen diensten meer plaats. We hopen u in het najaar weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten.

  Planning diensten najaar 2020

  - 13 september 2020

  - 11 oktober 2020

  - 8 november 2020

  Alle om 19.00 uur in de Vredeskerk.

  Afdrukken E-mailadres

  Kerkdiensten

  Goes 20 maart 2020,

  Onze kerkdiensten zullen vanaf 22 maart zonder bezoekers plaatsvinden. Alleen diegenen die een bijdrage aan de dienst leveren, zijn aanwezig. De kerkdiensten zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

  Hier kunt u de liturgie/nieuwsbrief vinden.

  We wensen u goede diensten toe en bovenal gezondheid.

  Het moderamen van de Protestantse Kerk te Goes,

  Kees van Damme

  Afdrukken E-mailadres

  Meer artikelen...

  • 1
  • 2

  c Kerkbalans nwestijl2020lc

  Voetnoot

  Copyright © 2018 Protestantse gemeente te Goes. Alle rechten voorbehouden.
  Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

  Ontwerp en design Peter Schrijver