Koster Grote of Maria Magdalenakerk

Na het vertrek van één van de beide kosters is er behoefte aan een nieuwe koster voor de kerkdiensten op zondagen in de zomerperiode en tijdens de feestdagen. Het betreft een functie voor langere tijd en het is de bedoeling om per toerbeurt op zondagmorgens en de feestdagen dienst te doen. Invulling van de werktijden vinden plaats in overleg met de collega-koster en de kerkrentmeester-gebouwbeheer.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • de kerk openen voor de kerkdienst;
  • het gereed maken van het liturgisch centrum;
  • het samen met de gastvrouwen en -heren verzorgen van het koffiedrinken na de kerkdiensten.

Wij zoeken een persoon die:

  • zelfstandig, klantvriendelijk en zorgvuldig kan werken;
  • organisatorisch vaardig is;
  • bereid is om de werktijden flexibel in te vullen;
  • enige ervaring of interesse heeft met de werkzaamheden;
  • bij voorkeur basiskennis heeft van EHBO en/of BHV.

Beloning gebeurt via de onkostenregeling voor vrijwilligers.

Sollicitaties kunnen worden gezonden aan:
College van Kerkrentmeester PGG
Postbus 2003
4460 MA Goes
of per e-mail aan: kerkelijkbureau@protestantsgoes.nl

Wij ontvangen uw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. Voor meer informatie over de procedure e.d. kunt u bellen met de Ton Feijtel (voorzitter-kerkrentmeester) op 0113 211685 (na 19:00 uur). Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u contact opnemen met Wim van Elsacker (kerkrentmeester-gebouwbeheer) op 0113 220676.