Nieuwsbrief van hospice Het Clarahofje

8 maanden geleden

In deze nieuwsbrief een artikel waarin de vrijwilligers centraal staan. Ook willen wij u wijzen op de aankondiging voor een informatieavond over palliatieve zorg in Goes. Als u belangstelling heeft voor deze avond, willen wij u erop wijzen dat u zich voor 4 oktober dient aan te melden.  

 

Als u het hospice een warm hart toedraagt kunt u Stichting Het Clarahofje steunen door uw gift te storten op bankrekening NL23 RAB.O 0122 5145 21 t.n.v. Stichting Het Clarahofje.

 

Nieuwsbrief nr. 20 september 2023 hospice Het Clarahofje